AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim Fituesish i datës 8 Qershor 2015

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim Fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 1 Qershor 2015 për bashkëpunim në fushën e rishikimin e skeletkurrikulave të drejtimit mësimor “Bujqësi” Niveli I, “Ndërtim” Niveli I dhe “Përpunim druri” Niveli I, hartimin e skeletkurrikulit të profilit “Sigurime” Niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi -Biznes” si edhe ne hartimin e materialeve mësimore te  lëndëve profesionale “Arti minerar”, kl.11, (68 orë), të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”, Niveli I, “Teknologji elektrike”, kl.10 (72orë) të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I, “Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike”, kl.12 (170 orë, të profilit “Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike”, Niveli II, “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, Niveli I si edhe “Njohuri për mjetet e transportit”, kl.11(102 orë), të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”. Niveli I

shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm:

 1. Marika Zissi
 2. Veronika Baboçi

bashkëpunëtorë në fushën e rishikimin e skeletkurrikulave të drejtimit mësimor “Bujqësi” Niveli I.

 1. Adrinan Lajthia
 2. Aneta Dollani
 3. Silva Papavaci

bashkëpunëtorë në fushën e rishikimin e skeletkurrikulave të drejtimit mësimor “Ndërtim” Niveli I

 1. Majlinda Sekja
 2. Flora Toska

në fushën e rishikimin e skeletkurrikulave të drejtimit mësimor “Përpunim druri” Niveli I

 1. Anika Luga
 2. Albina Ndreka
 3. Albana Beqiri
 4. Erinda Hysi

në fushën e hartimin e skeletkurrikulit të profilit “Sigurime” Niveli III

 1. Edmond Hoxha

ne hartimin e materialeve mësimore te  lëndëve profesionale “Arti minerar”, kl.11, (68 orë), të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”, Niveli I,

 1. Alma Zoto

ne hartimin e materialeve mësimore te  lëndëve profesionale “Teknologji elektrike”, kl.10 (72orë) të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I,

 1. Edlira Dallo
 2. Driola Kadiu

ne hartimin e materialeve mësimore te  lëndëve profesionale  “Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike”, kl.12 (170 orë, të profilit “Teknologji e prodhimit të pijeve alkoolike”, Niveli II,

 1. Thoma Kero

ne hartimin e materialeve mësimore te  lëndëve profesionale “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, Niveli I

 1. Bashkim Shkembi

ne hartimin e materialeve mësimore te  lëndëve profesionale “Njohuri për mjetet e transportit”, kl.11(102 orë), të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”. Niveli I

Tiranë, 8 qershor 2015