AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 21 korrik 2015

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Mbështetur në njoftimin e datës 13 korrik 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të   profesioneve;

“Analistë dhe zhvillues të softueri dhe aplikacioneve”;

“Analistë të sistemeve”;

“Zhvillues të softuerit”;

“Hartues të multimedias dhe të rrjetit”;

“Programues të aplikacioneve”;

“Zhvillues dhe analistë të tjerë të aplikacioneve dhe të softuerit”,  shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm:

 1. Aldo Shehu
 2. Rovena Deda
 3. Rudina Llagami
 4. Alketa Sulo

në hartimin e përshkrimit të grupit tw  profesioneve ” 251 Analistë dhe zhvillues të softueri dhe aplikacioneve”.

 1. Rudina Llagami
 2. Rovena Deda
 3. Alketa Sulo
 4. Ditjon Xhaja

 

në hartimin e përshkrimit të   profesionit “2511 Analistë të sistemeve”.

 

 1. Rudina Llagami
 2. Alketa Sulo
 3. Ditjon Xhaja
 4. Elis Kulo
 5. Malbora Kurti

në hartimin e përshkrimit të   profesionit  “2512 Zhvillues të softuerit”.

 

 1. Elis Kulo
 2. Rovena Deda
 3. Ditjon Xhaja
 4. Malbora Kurti

në hartimin e përshkrimit të   profesionit   “2513 Hartues të multimedias dhe të rrjetit”

 1. Rovena Deda
 2. Alban Lajthia
 3. Aldo Shehu

në hartimin e përshkrimit të   profesionit “2514 Programues të aplikacioneve”.

 1. Aldo Shehu
 2. Alban Lajthia
 3. Rovena Deda

në hartimin e përshkrimit të   profesionit “ 2519 Zhvillues dhe analistë të tjerë të aplikacioneve dhe të softuerit”

 

Tiranë, 21 korrik 2015