AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 7 Shtator 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 31 Gusht 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te bankës së testeve për kualifikimet profesionale: Rrobaqepësi, Niveli II, Shërbime elektroauto, Niveli II dhe Riparim i pajisjeve elektroshtëpiake, Niveli II, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm:

Adriana Cibaj

Silvana Nini,        në hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale Rrobaqepësi, Niveli II;

Robert Tytymçe

Nexhmi Ferhati,                               në hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale Shërbime elektroauto, Niveli II;

Renata Dhimitr

Griselda Lushi,                   në hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale Riparim i pajisjeve elektroshtëpiake, Niveli II;

Tiranë, 7 Shtator 2015