AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 8 qershor 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017 si edhe për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 30 MAJ 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017 si edhe PËR RISHIKIMIN E SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017, komisioni shpalli fitues bashkëpunëtorët e mëposhtëm:

1.    Ismet Beqiraj

2.    Lindita Hoxhaj

3.    Elmaz Shehu

për hartimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji kimike”, Niveli III.

1.    Bledar Stafa

2.    Anxhela Kasapi

3.    Alma Ferhati

4.    Albana Beqiri

për hartimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Tregti”, Niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”.

1.    Adriana Lajthia

2.    Aneta Dollani

3.    Sadete Malja

për hartimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Punime dekorative dhe lyerje” Niveli II, të drejtimit mësimor “Ndërtim”.

1.    Enea Tafili

2.    Fabian Saraçi

3.    Bashkim Shkëmbi

4.    Nexhmi Ferhati

5.    Vojsava Deliaj

për hartimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Shërbime për mjete të rënda transporti” Niveli II, të drejtimit mësimor “Shërbime mjetesh transporti”.

si edhe

1.    Alma Caka

2.    Liljana Gaba

3.    Edlira Dallo

4.    Aida Gjinaj

si edhe për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore”, Niveli I.

1.    Valbona Allaisufi

2.    Teuta Ramzoti

3.    Flutura Vaqarri

për rishikimin e skeletkurrikulës së profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të brumrave”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore”.

​​1.    Veronika Baboçi

2.    Suela Zylaj

për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Veterinari” Niveli III.

 

Tiranë, 8 qershor 2016