AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 5 Shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale.

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin në faqen zyrtare të AKAFPK-së , të datës 24 gusht 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

 1. Bujqësi (rishikim), niveli II  në KSHK,
 2. Mekanikë bujqësore (rishikim), niveli III  në KSHK, 
 3. Agroturizëm, niveli III  në KSHK,
 4. Gjeologji, niveli III  në KSHK,
 5. Kërkim- Shpim nafte, niveli III  në KSHK,
 6. Teknologjia e përpunimit të gomës dhe plastikës, niveli  III  në KSHK

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Bujqësi” (rishikim), niveli II  në KSHK
 1. Marika Zissi
 2. Veronika Baboci
 3. Shkelqim Shimaj
 4. Suela Zylaj
 5. Merita Petushi
 6. Fadil Thomaj
 • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Mekanikë bujqësore (rishikim), niveli III  në KSHK
 1. Hetem Xhameni
 2. Mynever Baholli
 3. Eduard Papa
 • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Gjeologji”, niveli III  në KSHK
 1. Edmond Hoxha
 2. Nexhbedin Marku
 3. Berti Tona
 4. Kristaq Muska
 5. Ilir Alliu
 • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Kërkim- Shpim nafte”, niveli III  në KSHK
 1. Riza Aleti
 2. Bashkim Cela
 3. Fatmir Shehu
 4. Spiro Thodhorjani
 • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologjia e përpunimit të gomës dhe plastikës”, niveli  III  në KSHK
 1. Ismet Beqiraj
 2. Hasime Manaj
 3. Elmaz Shehu
 4. Lindita Hoxhaj

Shtyhet njoftimi për shpalljen fitues  për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Agroturizëm, niveli III  në KSHK.

5 Shtator 2016