AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 30 shtator 2016 -për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 23 shtator 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

 1. “Peshkim” (rishikim), niveli III  në KSHK,
 2. “Animim social”, III  në KSHK, 
 3. “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III  në KSHK,
 4. “Poligrafi”, niveli II  në KSHK,
 5. “Shërbime kujdesi për kafshët”, niveli III  në KSHK,
 6. “Teknologji ushqimore”, niveli II  në  KSHK

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Peshkim” (rishikim) , niveli III në KSHK
 1. Todi Sota
 2. Ylli Qevani
 3. Gazmend Sina
 4. Llambi Huta
 5. Endri Kalaja
 • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shërbime kujdesi për kafshët”  , niveli III në KSHK
 1. Avni Cena
 2. Veronika Baboci
 3. Merita Petushi
 4. Suela Zylaj
 • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologji ushqimore” , niveli II në KSHK
 1. Aida Gjinaj
 2. Liljana Gaba
 3. Edlira Dallo
 4. Elsa Bozhaj
 5. Endrit Haruni

Shtyhet njoftimi për shpalljen fitues  për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Animim social”, niveli III  në KSHK, “Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli III  në KSHK dhe “Poligrafi”, niveli II  në KSHK.

30 shtator 2016