AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 4 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese në arsimin profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 26 shtator 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese në arsimin profesional

 1. “Detari” , niveli I  ,
 2. “Konfeksione”, (pilot NABER-ADA) niveli I  , 
 3. “Miniera”, niveli II  ,
 4. “Kuzhinë Pastiçeri”, (pilot ERASMUS+) , niveli II  ,
 5. “Recepsion”, (pilot ERASMUS+) , niveli II  ,
 6. “Peshkim”, niveli II
 7. “Teknologji Kimike”, niveli III (vetëm pjesa e praktikës profesionale)
 8. “Teknologji Kimike”, Maturë Shtetërore Profesionale

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 • Për hartimin e programit orientues për kualifikimin profesional “Detari”, niveli

1.Ylli Qevani

2.Gazmend Sina

 • Për hartimin e programit orientues për kualifikimin profesional “Konfeksione”, (pilot NABER-ADA) niveli I 
 1. Adriana Cibaj
 2. Silvana Nini
 • Për hartimin e programit orientues për kualifikimin profesional “Miniera” niveli II 
 1. Nexhbedin Marku
 2. Leonard Kazanxhiu
 • Për hartimin e programit orientues për kualifikimin profesional “Kuzhinë Pastiçeri”, (pilot ERASMUS+) , niveli II
 1. Flutura Vaqarri
 2. Olsion Bilani
 • Për hartimin e programit orientues për kualifikimin profesional “Recepsion”, (pilot ERASMUS+) , niveli II
 1. Donald Vogli
 2. Fiorentina Kushta
 • Për hartimin e programit orientues për kualifikimin profesional “Peshkim”, niveli II 

1.Ylli Qevani

2.Gazmend Sina

Shtyhet njoftimi për shpalljen fitues  për hartimin e programit orientues të kualifikimit profesional “Teknologji Kimike”, Niveli III.

 • Për hartimin e programit orientues për kualifikimin profesional “Teknologji Kimike”, Matura Shtetërore Profesionale

1.Lindita Hoxhaj

2.Ismet Beqiraj

4 Tetor 2016