AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 7 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional:

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 30 shtator 2016 komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 • Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Kërkim, shpim dhe shfrytëzim nafte”, Niveli I.
 1. Kristaq Muska
 2. Spiro Thodhorjani
 3. Bashkim Cela
 4. Riza Aleti
 • Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Gjeologji Miniera”, Niveli III.
 1. Nexhbedin Marku
 2. Edmond Hoxha
 3. Berti Tona
 • Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Galanteri”, Niveli II te drejtimit mesimor “Tekstil Konfeksion”.
 1. Adriana Cibaj
 2. Silvana Nini
 3. Anila Zajmi

Shtyhet njoftimi per “Mirembajtje ndërtesash” Niveli II, të drejtimit mësimor “Ndërtim” deri në datë 13 Tetor 2016 , (dita e enjte), ora 16:30