AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 22 Shtator 2017 për shtyrje të afatit për bashkëpunëtorë

Për arsye të ndryshimit të procedurave të zbatimit të buxhetit 2017 njoftuar me shkresën nr. 12615, datë 15.09.2017 “Mbi zbatimin e buxhetit të vitit 2017” të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Agjencia Kombëtare e Arsimit Formimit Profesional dhe Kualifikimeve anulon procedurat e angazhimit të bashkëpunëtorëve deri në një afat të pacaktuar.