AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 30 Tetor 2017 – për shtyrjen e afatit të aplikimit për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e skeletkurrikulit “Gjeodezi” , Niveli III-të deri më datë 3 Nëntor 2017 ora 12:00. (Shih njoftimin e datës 18 Tetor 2017 për rishikimin e skeletkurrikulave)