AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 7 qershor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020

 1. Për të mbështetur rishikimin e 5 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon:
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Recepsion” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”.
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Kuzhinë pastiçeri” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”.
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Rrobaqepsi”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Tekstil konfeksion”.
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli III i AP
 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Përpunim druri”, Niveli III i AP.
 1. Kërkesat për bashkëpunëtorët për rishikimin e skeletkurrikulave:
2.1. Kërkesa të përgjithshme për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë përvojë si mësues/instruktorë në arsimin e mesëm parauniversitar ose universitar;
 2. Të kenë përvojë pune në fushën/drejtimin/profilin përkatës;
 3. Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup;
 4. Të kenë aftësi për të përdorur literaturë në gjuhë të huaj;
 5. Të përdorin kompjuterin.
2.2. Kërkesa të veçanta për bashkëpunëtorët:
 1. Të kenë mbaruar arsimin e lartë në fushën/drejtimin përkatës;
 2. Të kenë mbaruar arsimin e mesëm profesional dhe përvojë pune si instruktorë praktike në fushën/drejtimin/profilin përkatës
 3. Të kenë përvojë në hartimin e kurrikulave;
 4. Të kenë përvojë si mësimdhënës në lëndët/modulet profesionale të fushës/drejtimit/profilit përkatës;
2.3. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm:
 1. Kërkesë për Aplikim (e firmosur nga kandidati, nese e sjell dorazi);
 2. CV;
 3. Fotokopje e Diplomës së shkollës së lartë ose të shkollës së mesme profesionale
 1. Kandidatët duhet të paraqesin dokumentet brenda datës 14 Qershor 2019, ora 14:00.
Të gjitha njoftimet lidhur me procedurat e aplikimit do të gjenden në adresën e internetit të Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve: www.akafp.gov.al. Dokumentacioni dërgohet me e-mail në adresën: info@akafp.gov.al ose dorëzohet në AKAFPK, pranë zyrës së Administratës, në adresën e Agjencisë: Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë. Tel. 04 22 30 497