AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 17 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar ne njoftimin e dates 3 shtator 2021, komisioni pasi vleresoi aplikantet vendosi te shpalle fitues:

Për hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional;

 • Elektroteknikë, niveli II në KSHK

Emanuela Shkupi – Specialist i kategorise se larte

Myzejen Menkulazi – Specialist i kategorise se larte

Jovana Hebibasi – Specialist i kategorise se mesme

Besa Marku – Specialist i kategorise se ulet

 • Mirëmbajtje ndërtesash niveli III në KSHK

Silvana Pavaci – Specialist i kategorise se larte

Safie Sina- Specialist i kategorise se larte

Adriana Lajthia- Specialist i kategorise se ulet

 • Agroturizëm niveli III në KSHK

Terezina Vukzaj- Specialist i kategorise se larte

Zoje Kryekurti- Specialist i kategorise se larte

Amneris Tepshi – Specialist i kategorise se larte

 • Peshkim niveli III në KSHK Shtyhet deri ne daten 24.09.2021 ora 16:30
 • Elektromekanike niveli III në KSHK

Emanuela Shkupi – Specialist i kategorise se larte

Myzejen Menkulazi – Specialist i kategorise se larte

Hedie Gjoni – Specialist i kategorise se larte

Besa Marku – Specialist i kategorise se ulet

Tirane me 17 Shtator 2021