AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftimi për fitues, i datës 5 Nëntor 2021, si bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore mbështetëse.

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftimi për fitues, i…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 28 tetor 2021: “Kërkohen bashkëpunetorë për hartimin e 13 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Për lëndën profesionale “Gjeografia dhe turizmi”, 13, (64 orë), të profilit mësimor “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niveli IV i KSHK.
 1. Afërdita Afezolli (Mëhilli) – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Ermira Mani – (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Dhimitër Doka – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Për lëndën profesionale “Trashëgimi kulturore dhe historike”, kl.13, (64 orë), të profilit mësimor “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niveli IV i KSHK.
 1. Afërdita Afezolli (Mëhilli) – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Dhimitër Doka – (specialist i kategorisë së lartë)
 3. Velide Llanaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për lëndën profesionale “Mbarështrim pyjesh dhe kullotash”, kl.12, (72 orë), të profilit mësimor “Silvikulturë”, Niveli IV i KSHK.
 1. Bilena Hyseni – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Gjon Fierza – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Për lëndën profesionale “Mbarështrim pyjesh dhe kullotash”, kl.13, (64 orë), të profilit mësimor “Silvikulturë”, Niveli IV i KSHK.
 1. Bilena Hyseni – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Gjon Fierza – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Për lëndën profesionale “Bazat e shtetit dhe të së drejtës”, kl.12, (108 orë), të profilit mësimor “Administrim zyre”, Niveli IV i KSHK.
 1. Ermira Mani – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Anila Nanaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për lëndën profesionale “Bazat e menaxhimit”, kl.12 (72 orë), të profilit mësimor “Administrim zyre”, Niveli IV i KSHK
 1. Elona Hoxha – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Anila Nanaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Dorina Dudi – (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Florije Bega – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për lëndën profesionale “Sjellje konsumatore”, kl.13 (64 orë), të profilit mësimor “Tregti”, Niveli IV i KSHK
 1. Elona Hoxha – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Anila Nanaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Lindita Haxhiaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Florije Bega – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për lëndën profesionale “Kirurgji veterinare”, kl.11 (72 orë), të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niveli IV i KSHK
 1. Veronika Baboçi – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Ermal Yzeiraj – (specialist i kategorisë së mesme)
 3. Suela Zylaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për lëndën profesionale “Mikrobiologji veterinare”, kl.11 (36 orë), të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niveli IV i KSHK
 1. Veronika Baboçi – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Ermal Yzeiraj – (specialist i kategorisë së mesme)
 3. Suela Zylaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për lëndën profesionale “Farmakologji”, kl.12 (36 orë), të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niveli IV i KSHK
 1. Veronika Baboçi – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Ermal Yzeiraj – (specialist i kategorisë së mesme)
 3. Suela Zylaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për lëndën profesionale “Kontroll blegtoral”, kl.13 (32 orë), të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niveli IV i KSHK
 1. Veronika Baboçi – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Ermal Yzeiraj – (specialist i kategorisë së mesme)
 3. Suela Zylaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për lëndën profesionale “Dizenjim aplikacionesh”, kl.12 (72 orë), të profilit mësimor “Programim”, Niveli IV i KSHK
 1. Anisa Melishte – (specialiste e kategorisë së mesme)
 2. Kleona Elezaj – (specialiste e kategorisë së mesme)
 3. Ina Hoxha – (specialiste e kategorisë së mesme)
 4. Loreta Polaj – (specialiste e kategorisë së mesme)
 • Për lëndën profesionale “Programimi në rrjete”, kl.12 (72 orë), të profilit mësimor “Rrjete të dhënash”, Niveli IV i KSHK
 1. Ornela Lala – (specialiste e kategorisë së mesme)
 2. Jonada Pelivani – (specialiste e kategorisë së mesme)
 3. Lumturie Pelivani – (specialiste e kategorisë së mesme)
 4. Klodiana Skoti – (specialiste e kategorisë së lartë)