AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 22 Nentor 2021- per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te Matures Shteterore Profesionale

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 15 Nentor 2021 ” per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te Matures Shteterore Profesionale” vendosi te shpalle fitues:

 • Riparime të pajisjeve elektronike njoftimi shtyhet deri ne daten 26 Nentor 2021 ora 14:00
 • Telekomunikacion

1.  Ornela Lala- Specialist i kategorise se Mesme

2. Jonida Haxhi- Specialist i kategorise se Mesme

3. Klodiana Skoti – Specialist i kategorise se Larte

 • Teknologji bujqësore- njoftimi shtyhet deri ne daten 26 Nentor 2021 ora 14:00

Rishikimin e programeve orientuese të Maturës shtetërore profesionale:

 • Elektroteknikë – njoftimi shtyhet deri ne daten 26 Nentor 2021 ora 14:00
 • Bujqësi – njoftimi shtyhet deri ne daten 26 Nentor 2021 ora 14:00
 • Sigurime
 1. FLorije Bega- Specialist i kategorise se Larte
 2. Anila Bani- Specialist i kategorise se Larte
 3. Elona Hoxha- Specialist i kategorise se Larte
 4. Ermira Mani- Specialist i kategorise se Larte
 • Shërbime bankare
 1. FLorije Bega- Specialist i kategorise se Larte
 2. Anila Bani- Specialist i kategorise se Larte
 3. Elona Hoxha- Specialist i kategorise se Larte
 • Llogari
 1. FLorije Bega- Specialist i kategorise se Larte
 2. Anila Bani- Specialist i kategorise se Larte
 3. Elona Hoxha- Specialist i kategorise se Larte
 4. Ermira Mani- Specialist i kategorise se Larte
 • Sipërmarrje e agjencisë turistike
 1. FLorije Bega- Specialist i kategorise se Larte
 2. Anila Bani- Specialist i kategorise se Larte
 3. Elona Hoxha- Specialist i kategorise se Larte
 • Tregti
 1. FLorije Bega- Specialist i kategorise se Larte
 2. Anila Bani- Specialist i kategorise se Larte
 3. Elona Hoxha- Specialist i kategorise se Larte
 4. Ermira Mani- Specialist i kategorise se Larte

Tirane me 22 Nentor 2021