AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i dt. 29 tetor 2021, “bashkëpunëtorë për hartimin e 11 programeve të kurseve të unifikuara të Formimit Profesional”.

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim për fitues i…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 tetor 2021 “Për hartimin e 11 programeve të kursve të unifikuara të Formimit Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Punime ndërtimi”.
 1. Silvana Pavaci – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Adriana Lajthia – (specialiste e kategorisë së ulët)
 3. Safie Sina – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Automekanik”.
 1. Andrea Kërkeshi – (specialist i kategorisë së lartë)
 2. Bledi Pelivani – (specialist i kategorisë së mesme)
 3. Bashkim Shkëmbi – (specialist i kategorisë së lartë)
 4. Fabian Saraçi – (specialist i kategorisë së lartë)
 5. Nexhmi Ferhati – (specialist i kategorisë së lartë)
 6. Vladimir Jovani – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Punime druri”.
 1. Genci Ceni – (specialist i kategorisë së lartë)
 2. Petref Mezini – (specialist i kategorisë së ulët)
 3. Flora Toska – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Përpunim mishi”.
 1. Alma Caka – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Edlira Dallo – (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Driola Kadiu – (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Liljana Gaba – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Termohidraulikë”.
 1. Mimoza Myderizi – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Ilir Agolli – (specialist i kategorisë së ulët)
 3. Fatos Yzeiri – (specialist i kategorisë së lartë)
 4. Besnik Karaj – (specialist i kategorisë së lartë) 
 • Për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Prodhime brumi”.
 1. Aida Gjinaj – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Fatbardha Sula – (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Eroina Shoshi (Muça) – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Shërbime udhëtimi”.
 1. Alma Ferhati – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Sonila Çobo – (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Ira Rroço – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Përpunim qumështi”.
 1. Alma Caka – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Edlira Dallo – (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Driola Kadiu – (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Liljana Gaba – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Përpunim fruta perime”.
 1. Alma Caka – (specialiste e kategorisë së lartë)
 2. Edlira Dallo – (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Driola Kadiu – (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Liljana Gaba – (specialiste e kategorisë së lartë)
 • Për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Mekanikë bujqësore”.
 1. Fabian Saraçi – (specialist i kategorisë së lartë)
 2. Bashkim Shkëmbi – (specialist i kategorisë së lartë)
 3. Zerina Broshka – (specialiste e kategorisë së mesme)
 4. Asim Sula – (specialist i kategorisë së lartë)
 5. Nexhmi Ferhati – (specialist i kategorisë së lartë)
 • Për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Shërbime kondicionerësh”.

Afati i aplikimit shtyhet deri në dt. 4 nëntor 2021, ora 16.00, me të njëjtën procedurë aplikimi.