AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i datës 03 mars 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 4 Materialeve mësimore të lëndëve të AP

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim për fitues i…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 Shkurt 2022: “Për hartimin e 4 Materialeve
mësimore në mbështetje të lëndëve të skeletkurrikulave të arsimit profesional”, komisioni
bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me
kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:
 Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Marketingu i shërbimeve të
sigurimit”, kl.13, (64 orë), të profilit mësimor “Sigurime”, Niveli IV i KSHK.
1. Ermira Mani – (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Florie Bega – (specialiste e kategorisë së lartë)
3. Sonila Boga (Mero) – (specialiste e kategorisë së lartë)
4. Anila Bani – (specialiste e kategorisë së lartë)

 Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Bazat e komunikimit”, kl.12,
(108 orë), të profilit mësimor “Administrim zyre”, Niveli IV i KSHK.
1. Dorina Dudi (Toni) – (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Anila Bani – (specialiste e kategorisë së lartë)
3. Alma Ferhati (Yzeiri) – (specialiste e kategorisë së lartë)
4. Elona Hoxha – (specialiste e kategorisë së lartë)

 Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Bazat e termohidraulikës”,
kl.10, (72 orë) dhe kl. 11 (68 orë) të drejtimit mësimor “Termohidraulikë”, Niveli II i
KSHK.
1. Rezana Bushi (Lika) – (specialiste e kategorisë së mesme)
2. Besnik Karaj – (specialist i kategorisë së lartë)
3. Mimoza Myderizi (Farka) – (specialiste e kategorisë së lartë)
4. Renata Puleri (Zaimi) – (specialiste e kategorisë së lartë)

 Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Dizenjimi grafik”, kl.12 (72
orë) dhe kl.13 (64 orë) të profilit mësimor “Multimedia”, Niveli IV i KSHK.
1. Ornela Çerpja (Lala) – (specialiste e kategorisë së mesme)
2. Jonada Pelivani – (specialiste e kategorisë së mesme)
3. Lumturie Pelivani (Marku) (specialiste e kategorisë së mesme)
4. Anisa Melishte – (specialiste e kategorisë së mesme)