AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i datës 06 qershor 2022, për bashkëpunëtorë për trajnerë të kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në Arsimin dhe Formimin Profesional”

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim për fitues i…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 23 Maj 2022: “Për trajnerë të kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në Arsimin dhe Formimin Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

Bashkëpunëtorë për trajnerë të kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në Arsimin dhe Formimin Profesional”

 1. Mirela Sarja – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 4, 5, 6 dhe 8.
 2. Ermira Mani– (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 3, 4, 5, 6 dhe 8.
 3. Mirela Andoni – (specialiste e kategorisë së larte), për modulet 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 8.
 4. Aida Gjinaj Kola – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 2, 3, 5, 6 dhe 8.
 5. Ina Hoxha – (specialiste e kategorisë së mesme), për modulin 7.
 6. Fabian Saraçi – (specialist i kategorisë së lartë), për modulet 3 dhe 5.
 7. Jonida Haxhi – (specialiste e kategorisë së mesme), për modulin 7.
 8. Nada Kallçiu – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulin 2.
 9. Tatiana Venço Mero – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 1dhe 6.
 10. Alma Hyra Sinani – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulin 7.
 11. Elida Mesi – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulin 7.
 12. Renata Puleri – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 1dhe 5
 13. Andi Gjeta – (specialist i kategorisë së mesme), për moduli 7.
 14. Dorina Dudi Toni – (specialiste e kategorisë së lartë), për modulet 5, 6 dhe 8.

Tirane 6 Qershor 2022