AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 30 prill 2024 – për bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik të AFP-së, Shkollës së mesme Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë.

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…
Për vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit të shpallur në faqen e AKAFPK, të datës 23 prill 2024 për bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik të AFP-së, Shkollës së mesme Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë. Komisioni i ngritur me Urdhër nr. 4, me nr. Protokolli 7, datë 05.01.2024 pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e kandidatëve, si bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik të AFP-së, Shkollës së mesme Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë, vendosi të shpallë fitues si më poshtë:
  1. Flutura Vaqarri – specialist i kategorisë së lartë
  2. Anisa Melishte – specialist i kategorisë së mesme
  3. Mirela Sarja – specialist i kategorisë së lartë
Kandidatët e mësipërm i plotësojnë kërkesat dhe kualifikohen si anëtarë të grupit të vlerësimit të jashtëm të procesit të akreditimit.