AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

November 10 2023
Njoftim i datës 8 Nëntor 2023 – KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR HARTIMIN/RISHIKIMIN E STANDARDEVE TË PROFESIONEVE

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

November 8 2023
Njoftim për fitues i datës 3 nëntor 2023, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 24 tetor 2023, si bashkëpunëtorë të jashtëm  për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2024-25, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë...

Read More

/

November 7 2023
Njoftim fituesish i dates 6 Nentor 2023

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 25 Tetor 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale: “Silvikulturë”, niveli IV në KSHK, referuar nivelit IV në KEK, “Përpunim druri”, niveli IV në KSHK, referuar nivelit...

Read More

/

November 7 2023
AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOFTIMIN PËR SHTYRJEN E AFATIT TË APLIKIMIT PËR RISHIKIMIN E NJË SKELETKURRIKULI TË ARSIMIT PROFESIONAL PËR VITIN SHKOLLOR 2024-2025

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More

/

November 7 2023
AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE SHPALL NJOTIMIN PËR BASHKËPUNËTORË PËR HARTIMIN/RISHIKIMIN E 9 PROGRAMEVE TË KURSEVE TË UNIFIKUARA TË FORMIMIT PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More

/

October 30 2023
Njoftim i datës 30 Tetor 2023 – kërkohen specialistë të jashtëm për rishikimin e standardeve të profesioneve

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

October 27 2023
Njoftim i dates 25 Tetor 2023 – kërkohen specialistë të jashtëm për rishikimin e standardit të kualifikimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të neneve 659, 850 – 876, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin...

Read More

/

October 27 2023
Njoftim fituesish i dates 2 Tetor 2023 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin dhe hartimin e  Programeve Orientuese (PO) të Kualifikimeve Profesionale të Maturës Shtetërore Profesionale dhe  të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 25 Shtator 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin dhe hartimin e  Programeve Orientuese (PO) të Kualifikimeve Profesionale të Maturës Shtetërore Profesionale dhe  të niveleve komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan...

Read More

/

October 27 2023
Njoftim i dates 24 Tetor 2023 – për rishikimin e 6 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2024-2025

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More