AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

September 18 2023
Njoftim fituesish i dates 18 shtator 2023 – për specialistë të jashtëm për hartimin e Standardit të Profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 15 shtator 2023 për specialistë të jashtëm për hartimin e Standardit të Profesionit, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi...

Read More

/

September 11 2023
Njoftim i datës 11 shtator 2023-KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR HARTIMIN E STANDARDIT TË PROFESIONIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

August 16 2023
Njoftim për fitues i datës 16 Gusht 2023, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 2 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 08 gusht 2023, si bashkëpunëtorë të jashtëm  për rishikimin e 2 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë...

Read More

/

August 15 2023
Njoftim i datës 15.08.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm fitues, për hartimin e 8 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK të datës 08.08.2023, për bashkëpunëtorët e jashtëm për hartimin e 8 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve të Arsimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të...

Read More

/

August 9 2023
Njoftim fituesish i dates 9 Gusht 2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 01 Gusht 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardit të kualifikimit profesional “Riparime tё pajisjeve elektroshtёpiake”,  niveli III në KSHK (rishikim)  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën...

Read More

/

August 8 2023
Njoftim i datës 8 Gusht 2023 për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2023-2024

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More

/

August 8 2023
Njoftim i dates 8 Gusht 2023 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 9 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr.7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 659, 850 – 876, Ligjit nr.69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Para universitar në...

Read More

/

August 1 2023
Njoftim i datës 1 gusht 2023-KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR RISHIKIMIN E STANDARDIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të neneve 659, 850 – 876, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin...

Read More

/

July 28 2023
Njoftim i datës 28.07.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm fitues, për validimin e 2 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK të datës të datës 24 korrik 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për validimin e 2 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, për vitin shkollor 2023-24, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën...

Read More