AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

July 17 2023
Njoftim fituesish i dates 17 korrik 2023-për specialistë të jashtëm me kontratë për hartimin e standardeve të profesioneve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 10 korrik 2023 për specialistë të jashtëm me kontratë për hartimin e standardeve të profesioneve komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve dhe vendosi të shpallë fitues, si...

Read More

/

July 12 2023
Njoftim fituesish i dates 12 Korrik 2023 – për specialistë të jashtëm me kontratë për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 03 korrik 2023 për specialistë të jashtëm me kontratë për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve dhe...

Read More

/

July 10 2023
Njoftim i dates 10 korrik 2023-KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR HARTIMIN E STANDARDIT TË PROFESIONIT

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

July 10 2023
Njoftim për fitues i datës 10 korrik 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për validimin e 3 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, për vitin shkollor 2023-24

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 27 qershor 2023 për validimin e 3 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, për vitin shkollor 2023-24, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm...

Read More

/

July 3 2023
Njoftim i dates 3 korrik 2023 – KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR VALIDIMIN E STANDARDEVE TË PROFESIONEVE DHE STANDARDEVE TË KUALIFIKIMEVE SIPAS FUSHAVE TË MËPOSHTME

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të neneve 659, 850-876 të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin Arsimor Parauniversitar...

Read More

/

July 3 2023
Njoftim fituesish i dates 3 Korrik 2023 – për specialistë të jashtëm për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve sipas fushave të mëposhtme

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 23 qershor 2023 për specialistë të jashtëm për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve sipas fushave të mëposhtme, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve,...

Read More

/

July 3 2023
Njoftim fituesish i dates 3 korrik 2023 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 23 Qershor 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale “Rrobaqepësi”, niveli III në KSHK (rishikim) dhe “Makina metalpunuese”, niveli III në KSHK (rishikim)  komisioni bëri vlerësimin e...

Read More

/

June 30 2023
Njoftim i datës 30.06.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm fitues, për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK të datës 06.06.2023, për bashkëpunëtorët e jashtëm fitues për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, si dhe në njoftimin e datës 23.06.2023 për rishpalljen e konkurimit për bashkëpunëtorët të jashtëm për rishikimin e...

Read More

/

June 30 2023
Njoftim për fitues i datës 30.06.2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 1 skeletkurrikuli të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 23.06.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 1 skeletkurrikuli të Arsimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi...

Read More