AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 1 Nentor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 23Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Mirembajtje dhe riparime mekanike “niveli III në KSHK, (rishikim)
 1. Vojsava Delilaj
 2. Aleksander Shalsi
 3. Bardhyl Konda
 4. Fuat Sinaj
 5. Jovan Shyti
 • Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Teknologjia e perpunimit te metaleve“ niveli III në KSHK, (rishikim)
 1. Vojsava Delilaj
 2. Aleksander Shalsi
 3. Bardhyl Konda
 4. Fuat Sinaj
 5. Jovan Shyti

Tirane me 1 Nentor 2018