AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 11 tetor 2021 per hartim banke testi

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i dates…

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin, beri vleresimin e kandidateve dhe vendosi te shtyje per hartimin e bankes se testit ” Peshkim niveli III ne KSHK” te shpalle fitues :

  1. Florian Cali
  2. Kelvin Goga
  3. Ylli Qevani

Tirane me 11 tetor 2021