AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 12 Qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 5 Qershor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e bankës së testeve “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niveli II dhe vendosi të shtyjë njoftimin deri në datën 16.06.2017.

Tiranë më, 12 Qershor 2017