AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 13 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2017-2018

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit  të skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera” Niveli I të AP për vitin shkollor 2017-2018 dhe vendosi të shpallë fitues:

  1. Edmond Hoxha
  2. Nexhbedin Marku
  3. Leonard Kazanxhiu

Tiranë 13 shkurt 2017