AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 15 shkurt 2021 për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Elektroteknikë” IV në KSHK

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 Shkurt 2021: “për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Elektroteknikë” IV në KSHK”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 1. Emanuela Shkupi – Specialiste e kategorise se larte
 2. Hedie Gjoni – Specialiste e kategorise se larte
 3. Myzejen Menkulazi – Specialiste e kategorise se larte
 4. Matilda Luma – Specialiste e kategorise se larte

Tirane me 15 Shkurt 2021