AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 17 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programeve te kurseve te unifikuara

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 5 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programeve te kurseve te unifikuara, komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues:

 • Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Manikyr dhe pedikyr”.

Shtyhet per mungese te aplikuesve

 • Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Punime karrocerrie në automjete”.

Nexhmi Ferhati ( Kategori e Larte)

Vojsava Delilaj ( Kategori e Larte)

Fabian Saraci ( Kategori e mesme)

Andrea Kerkeshi ( Kategori e Larte)

 • Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Punime në makinat metalprerëse”.

Bashkim Shkembi ( Kategori e Larte)

Vladimir Jovani ( Kategori e Larte)

Vojsava Delilaj ( Kategori e Larte)

Fabian Saraci ( Kategori e mesme)

Andrea Kerkeshi ( Kategori e Larte)

 • Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Punime duralumini”.

Nexhmi Ferhati ( Kategori e Larte)

Vladimir Jovani ( Kategori e Larte)

Fabian Saraci ( Kategori e mesme)

Bashkim Shkembi ( Kategori e Larte)

Tirane me 17 Nentor 2020