AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 19 Mars 2020 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 1. Për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Kopshtari”, Niveli II i AP
 2. Terezina Vukzaj (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Zoje Kryekurti (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Selman Shquti (specialist i kategorisë së lartë)

 

 1. Rishikimi i skeletkurrikulit të profilit mësimor “Mbarështrim të kafshëve dhe shpendëve”, Niveli II i AP, pezullohet për një afat të pacaktuar.

 

 

Tiranë më 19 mars 2020