AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 22 nëntor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në Rishikimin e Programeve Orientuese të kualifikimeve Profesionale, të nivelit IV në KSHK

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i datës…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 9 nëntor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për Rishikimin e Programeve Orientuese të kualifikimeve Profesionale, të nivelit IV në KSHK; Rrjete të Dhënash, Mbështetje e Përdoruesve të TIK, Zhvillim Website, Shërbime Sociale dhe Shëndetësore, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: I. Për rishikimin e Programit Orientues të Kualifikimit Profesional “Rrjete të Dhënash”, të nivelit IV në KSHK: 1. Elida Mesi – specialist i kategorisë së lartë 2. Ornela Lala – specialist i kategorisë së mesme 3. Loreta Polaj – specialist i kategorisë së mesme II. Për rishikimin e Programit Orientues të Kualifikimit Profesional “Mbështetje e Përdoruesve të TIK”, të nivelit IV në KSHK: 1. Elida Mesi – specialist i kategorisë së lartë 2. Ornela Lala – specialist i kategorisë së mesme 3. Loreta Polaj – specialist i kategorisë së mesme III. Për rishikimin e Programit Orientues të Kualifikimit Profesional “Zhvillim Website”, të nivelit IV në KSHK: 1. Elida Mesi – specialist i kategorisë së lartë 2. Ornela Lala – specialist i kategorisë së mesme 3. Loreta Polaj – specialist i kategorisë së mesme IV. Për rishikimin e Programit Orientues të Kualifikimit Profesional “Shërbime Sociale dhe Shëndetësore”, të nivelit IV në KSHK: 1. Sadie Gjana (Qenani) – specialist i kategorisë së lartë 2. Anita Gjoka – specialist i kategorisë së lartë 3. Elidona Elezaj (Ukshini) – specialist i kategorisë së lartë Tiranë më, 22 Nëntor 2022