AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 23 Shkurt 2022 – Per bashkepunetore te jashtem në fushën e hartimit të standardit të profesionit

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i dates…

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates  14 Shkurt 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesionit vendosi te shpalle fitues:

 1. Motorrist, 
 • Fuat Sinaj – Specialist i Nivelit te Larte
 • Shpetim Xhetani – Specialist i Nivelit te Larte
 • Fabian Saraci- Specialist i Nivelit te Larte
 • Vojsava Delilaj- Specialist i Nivelit te Larte
 • Andrea Kerkoshi- Specialist i Nivelit te Larte

Xhenerik

 • Fuat Sinaj – Specialist i Nivelit te Larte
 • Shpetim Xhetani – Specialist i Nivelit te Larte
 • Fabian Saraci- Specialist i Nivelit te Larte
 • Vojsava Delilaj- Specialist i Nivelit te Larte
 • Andrea Kerkoshi- Specialist i Nivelit te Larte
 • Emiranda Findiku (Spahiu) – Specialist i Nivelit te Larte

Elektroaut per automjete

 • Fuat Sinaj – Specialist i Nivelit te Larte
 • Shpetim Xhetani – Specialist i Nivelit te Larte
 • Fabian Saraci- Specialist i Nivelit te Larte
 • Vojsava Delilaj- Specialist i Nivelit te Larte
 • Andrea Kerkoshi- Specialist i Nivelit te Larte

 

Tirane me 23 shkurt 2022