AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 24 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i datës…

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 17 Tetor 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

 1. Pyje (rishikim), Niveli II në KSHK

Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Pyje”, (rishikim) niveli II, në KSHK
 1. Majlinda Sekja
 2. Elsa Bushati
 3. Gjon Fierza
 4. Edvin Toromani

24 Tetor 2016