AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 24 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale::

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i datës…

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 17 Tetor 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale:

  1. Guidë Turistike , Niveli II

Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shtyje njoftimin për fitues bashkëpunëtorë të jashtëm deri në datën 28 Tetor 2016.

24 Tetor 2016