AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 27 Korrik 2020-Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

  1. Kreu
  2. >
  3. Njoftime
  4. >
  5. Njoftim per fitues
  6. >
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Korrik 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues pë hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Sherbime kujdesi për të moshuar niveli i III në KSHK” :

1. Marinela Mjade
2. Sadie Gjana
3. Elidona Elezaj

Tirane me 27 Korrik 2020