AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 28 dhjetor 2021 – për pjesëmarrje ne përberjen e Komitetit Sektorial te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i dates…

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dhe vleresoi dokumentacionin e kandidateve, vendosi te shpalle fitues për anëtare ne përberjen e Komitetit Sektorial te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit :

 1. Dritan Mezini – anëtar, përfaqesues i shoqates se punedhenesve
 2. Endri Xhina – anëtar, ekspert i pavarur
 3. Engjellushe Ibrahimi – anëtar, perfaqesues i sindikates
 4. Argena Hasa -anëtar, perfaqesues biznesi
 5. Hatixhe Bilibashi – anëtar, ekspert i pavarur
 6. Aldo Shehu – anëtar, ekspert i pavarur

Tirane me 28 dhjetor 2021