AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i dates 28 Prill 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Prill 2022: “kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Për hartimin e standardit të kualifikimit profesional “Shërbime xhenerike” , niveli III  në KSHK, (rishikim)
 1. Vojsava Delilaj- Specialist i Niv te Larte
 2. Andrea Kerkeshi- Specialist i Niv te Larte
 3. Emiranda Findiku (Spahiu)- Specialist i Niv te Larte
 4. Renata Qatipi- Specialist i Niv te Larte
 • Për hartimin e standardit të kualifikimit profesional “Shërbime motori”niveli III  në KSHK, (rishikim)
 1. Vojsava Delilaj – Specialist i Niv te Larte
 2. Andrea Kerkeshi- Specialist i Niv te Larte
 3. Emiranda Findiku (Spahiu)- Specialist i Niv te Larte
 4. Renata Qatipi- Specialist i Niv te Larte

Tirane me 28 Prill 2022