AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 29 Prill 2016 Për Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 14 prill 2016 për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017

SHPALLEN FITUES:

 • Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017  Teknologji e përpunimit të materialeve të ndërtimit
 1. Lindita Hoxhaj
 2. Ismet Beqiraj
 3. Elmaz Shehu
 • Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017  Peshkim
 1. Llambi Huta
 2. Ylli qevani
 3. Gazmend Sina
 4. Leonard Xhaxho
 • Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2016-2017  Modelim
 1. Adriana Cibaj
 2. Lejla Hakiraj
 3. Anila Zajmi

 

Tiranë, 29 Prill 2016