AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftim fituesish i datës 7 Tetor – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018

 1. Kreu
 2. >
 3. Njoftime
 4. >
 5. Njoftim per fitues
 6. >
 7. Njoftim fituesish i datës…

Mbi bazën e njoftimit të datës 30 shtator 2016 Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 • Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Hoteleri-Turizem”, Niveli I.
 1. Mirela Andoni
 2. Albana Beqiri
 3. Flutura Vaqarri
 4. Albana Pelivani
 • Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Teknologji informimi dhe komunikimi”, Niveli I.
 1. Ina Hoxha
 2. Përparim Shera
 3. Jetmir Axhami
 4. Anisa Melishte
 • Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-

2018 “Pyje” Niveli I .

 1. Elsa Bushati
 2. Zhuljeta Fresku

7 Tetor 2016