AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 18 Maj 2015, SHPALLJE FITUESISH, BASHKËPUNËTORË TË AKAFPK-së

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim i datës 18…

Mbështetur në njoftimin e datës 11 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te bankës së testeve për kualifikimet profesionale: Elektronikë, Niveli I; Përpunim druri, Niveli I; Tekstil-konfeksione, Niveli I; Teknologji ushqimore, Niveli I; Shërbime sociale dhe shëndetsore, Niveli I; Recepsion, Niveli II si edhe në fushën e hartimit të programit orientues (teori dhe praktikë) për provimet përfundimtare në drejtimin mësimor “Teknologji Kimike, niveli I”, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm: 

 1. Griselda Lushi
 2. Alma Zoto

në hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale ELEKTRONIKË, NIVELI I;

 1. Xhavit Bilali
 2. Flora Toska

në hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale PËRPUNIM DRURI, NIVELI I;

 1. Adriana Cibaj
 2. Silvana Nini

në hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale TEKSTIL-KONFEKSIONE, NIVELI I;

 1. Alma Caka
 2. Natasha Naumi

në hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale TEKNOLOGJI USHQIMORE, NIVELI I;

 1. Elidona Ukshini
 2. Skender Dule

në hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale SHËRBIME SOCIALE DHE SHËNDETSORE, Niveli I;

si edhe

të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programit orientues (teori dhe praktikë) për provimet përfundimtare në drejtimin mësimor “TEKNOLOGJI KIMIKE, NIVELI I” bashkëpunëtoret e mëposhtëm

 1. Anastas Kacori
 2. Lindita Hoxhaj

Lidhur me përzgjedhjen e bashkepunetoreve te hartimit te bankës së testeve për kualifikimet profesionale RECEPSION, NIVELI II, procesi do te përsëritet.

Tiranë, 18 Maj 2015