AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim i datës 22 qershor 2015

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim i datës 22…

Mbështetur në njoftimin e datës 15 qershor 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te përshkrimit të profesioneve  të fushave përkatëse  për profesionet:

9211  “Punëtorë të fermave bujqësore”,

9212 “Punëtorë të varieteteve të përziera dhe fermave blegtorale”,

 9213 “Punëtorë në kopshte dhe kopshtari”,

 9214 “Punëtorë pyjesh”,

9412 “Ndihmës në kuzhinë”.

shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm:

 1. Xhevat Zotaj
 2. Vasilika Senko
 3. Partizan Muka
 4. Hekur Muka
 5. Afrim Dorzi,

në hartimin e përshkrimit te Profesioneve: 9211  “Punëtorë të fermave bujqësore”, 9212 “Punëtorë të varieteteve të përziera dhe fermave blegtorale”,  9213 “Punëtorë në kopshte dhe kopshtari”, 9214 “Punëtorë pyjesh”,

 1. Merushe Koldashi
 2. Bledar Çipa
 3. Irina Abazi

në hartimin e përshkrimit te Profesionit: 9412 “Ndihmës në kuzhinë”.

Tiranë, 22 qershor 2015