AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 6 korrik 2015

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

SHPALLJE FITUESISH, PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS INDIVIDUALE

“Vlerësimi i Modeleve Ekzistuese të të Nxënit në vendin e punës në arsimin e mesëm dhe të pasmesëm profesional në Shqipëri.

 Mbështetur në njoftimin e datës 01.06.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin Konsulent Individual për Vlerësimin e Modeleve Ekzistuese të të Nxënit në vendin e punës në arsimin e mesëm dhe të pasmesëm profesional në Shqipëri, në kuadër të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability in Albania”, komisioni, pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, shpalli fitues për shërbimin: KONSULENCË INDIVIDUALE

 Zotin ILIR ALIKO.  

 AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE (AKAFPK)

Rruga: Naim Frashëri,  Nr. 37, Tiranë, (Pranë “21 dhjetorit”)

Web site: www.akafp.gov.al

Tel/fax.+355 4 2230497

Tiranë, 06.07.2015