AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

NJOFTIM FITUESISH, Datë 11 Shtator 2015, PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS NDËRKOMBËTARE

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. NJOFTIM FITUESISH, Datë 11…

Mbështetur në njoftimin e datës 07.07.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin Konsulent Nderkombetar për Vlerësimin e  Fizibilitetit dhe Hartimin e një Udhërrefyesi  për Zbatimin e Skemave të Punës në Sistemin e Edukimit dhe Formimit  Profesional në Shqipëri,në kuadër të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri – Apprenticeship Schemes for Youth Employability in Albania”, komisioni i vlerësimit të ofertave , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e paraqitur , shpalli fitues për shërbimin:

KONSULENCË  NDËRKOMBËTARE

Dr.Winfried Heusinger      

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE (AKAFPK) – (Godinë katër katëshe, Kati i katërt)

Rruga: Naim Frashëri,  Nr. 37, Tiranë, (Pranë “21 dhjetorit”)

Web site: www.akafp.gov.al

Tel/fax.+355 4 2230497 

Tiranë, 11.09.2015