AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Noftim fituesish i datës 20 Tetor 2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMEVE ORIENTUESE (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET/PROFILET MËSIMORE “SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE”, NIVELI III, “AGROBIZNES”, NIVELI III, “TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË NAFTËS”, NIVELI II, “PESHKIM”, NIVELI I, “TEKNOLOGJI AUTOMATIZIMI”, NIVELI II

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Noftim fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 12 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit TË PROGRAMEVE ORIENTUESE (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET/PROFILET MËSIMORE “SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE”, NIVELI III, “AGROBIZNES”, NIVELI III, “TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË NAFTËS”, NIVELI II, “PESHKIM”, NIVELI I, “TEKNOLOGJI AUTOMATIZIMI”, NIVELI II, shpallen fitues:

 • për drejtimin/profilin mësimor “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niveli III
 1. Ira Rroco
 • për drejtimin/profilin mësimor “Agrobiznes”, Niveli III 
 1. Zoje Kryekurti
 • për drejtimin/profilin mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, Niveli II
 1. Lindita Hoxha
 2. Ismet Beqiraj
 • për drejtimin/profilin mësimor “Peshkim”, Niveli I
 1. Gazment Sina
 • për drejtimin/profilin mësimor “Teknologji automatizimi”, Niveli II
 1. Sokol Shoshi 

 

Tiranë, 20 tetor 2015