AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim Fituesish të datës 28 shtator 2015, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit professional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim Fituesish të datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 21 shtator 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit professional, shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm:

 1. Zamira Zyberi (Et’hemi)
 2. Suela Zylaj

Për lëndën profesionale “Mikrobiologji veterinare”, kl.12 (72 orë), të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niveli III.

 1. Alma Zoto

Për lëndën profesionale “Teknologji elektrike”, kl.11 (68 orë), të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niveli I.

 1. Mirela Andoni

Për lëndën profesionale “Teknologji e kuzhinёs”, kl.10 (144 orë), të drejtimit mësimor “Hoteleri turizёm”, Niveli I.

 1. Fabjan Saraçi

Për lëndën profesionale “Shёrbime mjetesh transporti”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Shёrbime mjetesh transporti”, Niveli I.

 1. Genti Jolle

Për lëndën profesionale “Algoritmikë dhe programim”, kl.12 (72 orë), të profilit mësimor “Mbështetje e përdoruesve të TIK”, Niveli III,

  Tiranë, 28 shtator 2015