AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 6 shkurt 2016- për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

 1. Për lëndën profesionale “Tregti”, kl.13 (128 orë), të profilit mësimore “Tregti”, Niveli III
 2. Për lëndën profesionale “Teknikë ndërtimi”, kl.11 (136 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli I.
 3. Për lëndën profesionale “Sigurime”, kl.13, (160 orë), të profilit mësimor “Sigurime”, Niveli III.
 4. Për lëndën profesionale “Teknologjia mekanike”, kl.10 (108 orë), të drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli I.
 • Për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional për lëndën profesionale “Tregti”, kl.13 (128 orë), të profilit mësimore “Tregti”, Niveli III
 1. Anila Bani
 2. Florie Bega
 • Për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional për lëndën profesionale “Teknikë ndërtimi”, kl.11 (136 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli I.
 1. Silvana Pavaci
 • Për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional për lëndën profesionale “Sigurime”, kl.13, (160 orë), të profilit mësimor “Sigurime”, Niveli III.
 1. Albana Shyti
 2. Albana Beqiri
 3. Ermira Mani
 • Për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional për lëndën profesionale “Teknologjia mekanike”, kl.10 (108 orë), të drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli I.
 1. 1. Robert Tytymce
 2. Vojsava Delilaj