AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 9 Maj 2016 Për Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 25 Prill 2016 për bashkëpunëtorë në hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

SHPALLEN FITUES:

  1. Për lëndën profesionale “Materiale ndërtimi”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli I.

Silvana Pavaci

  1. Për lëndën profesionale “Teknologjia e përpunimit të brumit”, kl.12 (170 orë), të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të brumit”, Niveli II.

Aida Gjinaj

Albana Pelivani

  1. Për lëndën profesionale “Sigurime”, kl.12, (144 orë), të profilit mësimor “Sigurime”, Niveli III.

Albana Beqiri

Erinda Hysi

4. Për lëndën profesionale “Hidraulika e zbatuar”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli I

Nexhmi Ferhati

 

Tiranë, 9 Maj 2016