AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 2 qershor 2016, për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “SHËRBIME PËR MJETE TË RËNDA TRANSPORTI”, NIVELI III NË KSHK dhe “PUNIME DEKORATIVE DHE LYERJE”, NIVELI III NË KSHK.

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Mbështetur në njoftimin e datës 23 Maj 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale komisioni shpalli fitues:

I.  Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “SHËRBIME PËR MJETE TË RËNDA TRANSPORTI”, NIVELI  III  NË KSHK,

1.    Nexhmi Ferhati

2.    Bashkim Shkëmbi

3.    Enea Tafili

4.    Fabian Saraçi

II.Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “PUNIME DEKORATIVE DHE LYERJE”, NIVELI III  NË KSHK,

1.            Adriana Lajthia

2.            Sadete Malja

3.            Alberto Laco

 

Tiranë, 2 qershor 2016