AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 7 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 30 shtator 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

 1. “Animim social”, Niveli III  në KSHK,
 2. “Mirëmbajtje ndërtesash”, Niveli III  në KSHK,
 3. “Poligrafi”, Niveli II  në KSHK

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionaleAnimim social”, niveli III, në KSHK

1.Robert Çitozi

2.Roland Palushi

3.Rorando Kukeli

4.Albert Pali

 • Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Mirëmbajtje ndërtesash”, niveli II në KSHK 
 1. Admirim Banaj
 2. Agron Veliaj
 3. Myzejen Menkulazi
 4. Aneta Dollani
 5. Adriana Lajthia
 6. Albert Sharra
 7. Kliton Nenaj
 8. Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale Poligrafi” niveli II ne KSHK

1. Gjon jaku

2.Ali Lleshi

3.Shkelqim Cali

4.Ilir Shordja