AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 7 Tetor – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Mbi bazen e njoftimit të datës 30 shtator 2016 për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e

HARTIMIT TË MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL:

 1. Për lëndën profesionale “Estetika dhe shërbimet speciale në restorant dhe bar”, kl.12 (68 orë), të profileve mësimore “Bar restorant”, Niveli II dhe “Kuzhinë pastiçeri”, Niveli II.
 2. Për lëndën profesionale “Teknikë ndërtimi”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli I.
 3. Për lëndën profesionale “Perime dhe lule”, kl.10 (72 orë) dhe kl.11 (34 orë) të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niveli I.
 4. Për lëndën profesionale “Propiodeutikë”, kl.11 (36 orë) dhe kl.13 (64 orë) të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niveli III
 5. Për lëndën profesionale “Baza të dhënash”, kl.13 (68 orë) të profileve mësimore “Zhvillim website”, Niveli III dhe “Mbështetje e përdoruesve të TIK”, Niveli III

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 1. Për lëndën profesionale “Estetika dhe shërbimet speciale në restorant dhe bar”, kl.12 (68 orë), të profileve mësimore “Bar restorant”, Niveli II dhe “Kuzhinë pastiçeri”, Niveli II.

Flutura Vaqarri

 1. Për lëndën profesionale “Teknikë ndërtimi”, kl.10 (72 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli I.

Silvana Pavaci

 1. Për lëndën profesionale “Perime dhe lule”, kl.10 (72 orë) dhe kl.11 (34 orë) të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niveli I.

Terezina Vukzaj

 1. Për lëndën profesionale “Propiodeutikë”, kl.11 (36 orë) dhe kl.13 (64 orë) të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niveli III

Veronika Baboçi

Suela Zylaj

 1. Për lëndën profesionale “Baza të dhënash”, kl.13 (68 orë) të profileve mësimore “Zhvillim website”, Niveli III dhe “Mbështetje e përdoruesve të TIK”, Niveli III

Përparim Shera

 

7 Tetor 2016