AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 02 Maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 prill 2017, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale,“Teknologji bujqësore”, Niveli i III në KSHK, “Muratim-suvatim”,Niveli i III në KSHK (rishikim) , “Prodhime druri gjysmë të gatshme”, Niveli i III në KSHK (rishikim), “Veterinari”Niveli i IV në KSHK (rishikim) dhe vendosi të shpallë fitues :

Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale“Prodhime druri gjysmë të gatshme”, Niveli i III në KSHK (rishikim)

1. Majlinda Sekja

2. Flora Toska

3. Basri Tota

4. Petrit Gorenca

Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologji bujqësore”, Niveli i III në KSHK, “Muratim-suvatim”,Niveli i III në KSHK (rishikim) ,  “Veterinari”Niveli i IV në KSHK (rishikim) komisioni vendosi të  shtyjë njoftimin deri në datën 10 Maj 2017 ora 16:30 .

Tiranë më 2 Maj 2017