AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 5 Nentor 2018 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit te materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Për hartimin e materialit mësimor “Teknologji ndërtimi”, kl.10, (108 orë), të drejtimit mësimor “Gjeodezi”, Niv.I.

1. Silvana Pavaci

 • Për hartimin e materialit mësimor “Ekonomi e turizmit”, kl.13, (64 orë) të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”, Niv.III.

1. Albana Beqiri

 • Për hartimin e materialit mësimor “Shërbimet xhenerike në mjetet e transportit”, kl.12, (170 orë), të profilit mësimor “Shërbime xhenerike”, Niv.II.

1. Fabian Saraci

2. Bashkim Shkembi

 • Për hartimin e materialit mësimor “Parazitologji”, kl.13, (64 orë), të drejtimit mësimor “Veterinari”, Niv.III.

1. Veronika Baboci

2. Suela Zylaj

Tirane me 5 Nentor 2018